Våre tjenester

Motregn AS leverer tjenester innen bokføring, fakturering, lønn, årsoppgjør orådgivning til små og mellomstore bedrifter over hele landet.

 

Regnskap og økonomistyring

Papirløst regnskap gjennom PowerOffice Go og Visma eAccounting gir deg full oversikt. Både vi som regnskapsfører og du som kunde får informasjon løpende, slik at en kan analysere bedriftens status i sanntid, og ikke lenge etter

Rådgivning

Kan bistå med internkontroll og analyse av bedriftens effektivitet og lønnsomhet, i tillegg til rådgivning ved stiftelse eller avvikling av selskap

Lønn og HR

Vi håndterer lønnskjøring, lønnslipper, sykepenger, A-meldinger og mer etter deres behov

Løpende bokføring i Poweroffice Go

 • Du kan overlate hele jobben til oss eller vi kan samarbeide om utføring av ulike regnskapsoppgaver
 • Poweroffice Go passer for deg som ønsker en mest mulig papirløs regnskapsførsel og er en god løsning for de aller fleste. Både vi som regnskapsfører og du som kunde får informasjon løpende, slik at en kan analysere bedriftens status i sanntid, og ikke lenge etter
 • Ta bilde med telefon eller scan bilagene dine og send de til regnskapssystemet gjennom bruk av app
 • Bilagsbehandling
 • Remittering
 • Ocr
 • Kontrollarbeid og avstemminger
 • Rapportering
 • Utarbeidelse og innsending av merverdiavgiftsoppgaver

Fakturering

 • Hurtig fakturering gir bedre likviditet. Fra tilbud/ordre til faktura. Et nettbasert samarbeid sørger for bedre flyt og kvalitet på fakturajobben.
 • Faktura kan sendes på e-post, som EHF-faktura eller på papir.
 • Purring og renteberegning
 • Oversendelse av krav til inkasso i samarbeid med Conecto

Lønn og HR

 • Lønnskjøring med lønnsslipper
 • Månedlig innsending av A-meldinger og kontroll av oppgaver
 • Bistand/innsending av Nav skjema (sykepenger, lønnstilskudd etc.)
 • Sammenstillingsoppgaver
 • Lønnsstatistikk SSB etc.

Årsoppgjør

 • Utarbeidelse av likningsdokumenter
 • Årsregnskap med noteopplysninger
 • Bistand med årsberetning og protokoller til årsoppgjøret.

Rådgivning - selskap

 • Vi bidrar med stiftelse av selskaper og avvikling
 • Utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og vedtekter og andre nødvendige protokoller
 • Åpningsbalanse ved stiftelse uten kontantinnskudd
 • Ved avvikling utarbeidelse av avviklingsbalanse og annen dokumentasjon
 • Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak til AS
 • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
 • Avtaler mellom aksjeeiere etter ASL §3-8
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Tilleggsutbytte

Rådgivning - økonomistyring

 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyse
 • Risikoanalyse
 • Samtalepartner i endringsprosesser

Internkontroll i bedriften

 • Vurdering og analyse av bedriftens interne rutiner knyttet til økonomistyringen
 • Bidra til positive endringsprosesser for økt lønnsomhet og effektivitet
 • Bidra til konstruktiv dialog for at bedriften skal nå sine bedriftsøkonomiske målsetninger
 • Gi råd om plikter og ansvar knyttet til styrets arbeid
 • Bistand til utarbeidelse av protokoller ved styrebehandling

Øvrige tjenester

 • Budsjettering
 • Selskapsetablering
 • Opphør/avvikling av selskap
 • Vikar som regnskapsansvarlig for din bedrift