Lønn og HR

  • Lønnskjøring med lønnsslipper
  • Månedlig innsending av A-meldinger og kontroll av oppgaver
  • Bistand/innsending av Nav skjema (sykepenger,lønnstilskudd etc.)
  • Sammenstillingsoppgaver
  • Lønnsstatistikk SSB etc.