Løpende Regnskap i Poweroffice Go

 • Du kan overlate hele jobben til oss eller vi kan samarbeide om utføring av ulike regnskapsoppgaver.

  Poweroffice Go

  passer for deg som ønsker en mest mulig papirløs regnskapsførsel og er en god løsning for de aller fleste. Både vi som regnskapsfører og du som kunde får informasjon løpende, slik at en kan analysere bedriftens status i sanntid, og ikke lenge etter. 
 • Ta bilde med telefon eller scan bilagene dine og send de til regnskapssystemet(bruk av app)
 • Bilagsbehandling
 • Remittering
 • Ocr
 • Kontrollarbeid og avstemminger
 • Rapportering
 • Utarbeidelse og innsending av merverdiavgiftsoppgaver

 

 

Fakturering

 • Hurtig fakturering gir bedre likviditet. Fra tilbud/ordre til faktura. Et nettbasert samarbeid sørger for bedre flyt og kvalitet på fakturajobben.
 • Faktura kan sendes på e-post, som EHF faktura eller på papir.
 • Purring og renteberegning
 • Oversendelse av krav til inkasso i samarbeid med Conecto

Lønn / HR

 • Lønnskjøring med lønnsslipper
 • Månedlig innsending av A-meldinger og kontroll av oppgaver
 • Bistand/innsending av Nav skjema(sykepenger,lønnstilskudd etc.)
 • Sammenstillingsoppgaver
 • Lønnsstatistikk SSB etc.

Årsoppgjør og ligningsdokumenter

 • Utarbeidelse av likningsdokumenter
 • Årsregnskap med noteopplysninger
 • Bistand med årsberetning og protokoller til årsoppgjøret.

Øvrige tjenester

 • Budsjettering
 • Selskapsetablering
 • Opphør/avvikling av selskap
 • Vikar som regnskapsansvarlig for din bedrift