Årsoppgjør og ligningsdokumenter

  • Utarbeidelse av likningsdokumenter
  • Årsregnskap med noteopplysninger
  • Bistand med årsberetning og protokoller til årsoppgjøret.