Rådgivning

Rådgivning - selskap

 • Vi bidrar med stiftelse av selskaper og avvikling
 • Utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og vedtekter og andre nødvendige protokoller
 • Åpningsbalanse ved stiftelse uten kontantinnskudd
 • Ved avvikling utarbeidelse av avviklingsbalanse og annen dokumentasjon
 • Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak til AS
 • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
 • Avtaler mellom aksjeeiere etter ASL §3-8
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • TilleggsutbytteRådgivning - økonomistyring

 • Budsjettering
 • Regnskapsanalyse
 • Risikoanalyse
 • Samtalepartner i endringsprosesser

Internkontroll i bedriften

 • Vurdering og analyse av bedriftens interne rutiner knyttet til økonomistyringen
 • Bidra til positive endringsprosesser for økt lønnsomhet og effektivitet
 • Bidra til konstruktiv dialog for at bedriften skal nå sine bedriftsøkonomiske målsetninger
 • Gi råd om plikter og ansvar knyttet til styrets arbeid
 • Bistand til utarbeidelse av protokoller ved styrebehandling