Våre tjenester

Motregn AS leverer tjenester innen bokføring, fakturering, lønn, årsoppgjør og rådgivning til små og mellomstore bedrifter over hele landet

Mer om våre tjenester

Regnskap og økonomistyring

Papirløst regnskap gjennom PowerOffice Go, Visma eAccounting, Tripletex eller Conta gir deg full oversikt. Både vi som regnskapsfører og du som kunde får informasjon løpende, slik at en kan analysere bedriftens status i sanntid, og ikke lenge etter.

Rådgivning

Vi kan bistå med internkontroll og analyse av bedriftens effektivitet og lønnsomhet, i tillegg til rådgivning ved stiftelse eller avvikling av selskap.

Lønn og HR

Vi håndterer lønnskjøring, lønnslipper, sykepenger, A-meldinger og mer etter deres behov.

Mer om våre tjenester

Løpende bokføring i Poweroffice Go

Du kan overlate hele jobben til oss eller vi kan samarbeide om utføring av ulike regnskapsoppgaver. Poweroffice Go passer for deg som ønsker en mest mulig papirløs regnskapsførsel og er en god løsning for de aller fleste. Her kan du ta bilde med telefon eller scanne bilagene dine og sende de rett til regnskapssystemet gjennom bruk av app.
 
Vi utfører bilagsbehandling, remittering, OCR, kontrollarbeid, avstemminger, rapportering, og utarbeidelse og innsending av merverdiavgiftsoppgaver.

 

Fakturering

Hurtig fakturering gir bedre likviditet. Et nettbasert samarbeid mellom deg og oss sørger for bedre flyt og kvalitet på fakturajobben.

 

Faktura kan sendes på e-post, som EHF-faktura eller på papir. Oversendelse av krav til inkasso i samarbeid med Conecto.

Lønn og HR

Vi tilbyr komplette løsninger for lønnskjøring med lønnslipper, månedlig innsending av A-meldinger og sammenstillingsoppgaver.

 

Vi bistår også med innsending av NAV-skjema i forbindelse med sykepenger, lønnstilskudd, og mer.

 

Årsoppgjør

Utarbeidelse av likningsdokumenter og årsregnskap med noteopplysninger. Bistand med årsberetning og protokoller til årsoppgjøret.

Rådgivning - selskap

Vi bidrar gjerne med stiftelse av selskaper og avvikling. I den forbindelse kan utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, vedtekter og andre nødvendige protokoller også bli aktuelt.

 

Andre områder vi kan bistå med inkluderer:

  • Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak til AS
  • Åpningsbalanse ved stiftelse uten kontantinnskudd

  • Avviklingsbalanse og annen dokumentasjon ved avvikling.

  • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse
  • Avtaler mellom aksjeeiere etter ASL §3-8
  • Ekstraordinær generalforsamling
  • Tilleggsutbytte

Rådgivning - økonomistyring

Innen økonomistyring har vi erfaring med budsjettering, regnskapsanalyse og risikoanalyse. Vi kan være en samtalepartner i endringsprosesser.

 

Internkontroll i bedriften

Vi kan foreta eller bidra til vurdering og analyse av bedriftens interne rutiner knyttet til økonomistyringen, positive endringsprosesser for økt lønnsomhet, og konstruktiv dialog for at bedriften skal nå sine bedriftsøkonomiske målsetninger.

 

Vi kan også gi råd om plikter og ansvar knyttet til styrets arbeid, samt utarbeidelse av protokoller ved styrebehandling.

Øvrige tjenester

Skal du starte nytt selskap, eller trenger du en vikar for den som vanligvis er regnskapsansvarlig i din bedrift? Vi kan hjelpe til!

 

Lurer du på om dette kan passe deg og din bedrift?

Kontakt oss